Categorieën
Landschap NH Natuur

Rietruimen en appeltaart eten, wat is leuker?

Sinds ik vrijwilliger/beschermer ben bij Landschap Noordholland nog nooit zoveel appelgebak gegeten. Wil je weten hoe dit komt even verder lezen….

Elke woensdag negen uur verzamelen een aantal sterke mannen om in een ochtend te werken in de buitenlucht. Ze doen klussen voor het ‘Landschap’ in het natuurgebied Kruiszwin. Het is ‘liefdewerk-oud papier’, maar belonen zich met een ruime koffiepauze en zelfgemaakte appelgebak. Heerlijk om met gelijk gestemde samen natuuronderhoud te doen. DSCN0034_320x240De laatste weken zijn we druk met het opharken van gras en riet, hierna gaan we weer aan de slag om de wildgroei van elsenboompjes te verwijderen. Zwaar werk, maar die wekelijkse appeltaart maakt alles goed!

Over Kruiszwin lees ik deze interessante info:

Tot in de 19e eeuw was de huidige Kop van Noord-Holland een waddengebied. Het Kruiszwin werd indertijd omgeven door kwelders en slikken. Het maakte onderdeel uit van het grote wadkrekensysteem dat vervolgens via het Lage Oude Veer uitmondde in de Waddenzee. Het meest opvallende fenomeen in het Kruiszwin is de zeer sterke kwel van zout grondwater. Zilte tot brakke omstandigheden zijn een zeldzaamheid geworden binnen het Noord-Hollandse grondgebied. Er komen riet- en graslanden voor met veel brakke soorten, waaronder zulte, zilte rus, zilte schijnspurrie, aardbeiklaver en stomp kwelderg ras.DSCN0025_320x240Deze bijzondere situatie in het Kruiszwin biedt ook grote kansen voor de verdere ontwikkeling van brakke tot zoute levensgemeenschappen. Door middel van een natuurontwikkelingsproject worden bollenvelden in de directe omgeving omgevormd tot zilte grasland- en moerasvegetaties. Het gebied heeft ook waterberging als functie. Bij hevige regenval lopen de laagste delen onder water. Dit voorkomt wateroverlast in de rest van de polder. De verwachting is dat dit één keer in de vijf jaar gebeurt. In het gebied zijn sinds het voorjaar van 2015 twee ijsvogelwanden die vanaf een bruggetje zijn te zien. Buurtbewoner Gerard Bos heeft d.m.v. ‘crowdfunding’ ter gelegenheid van zijn 60ste verjaardag de wandjes gesponsord.DSC05363 (1)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *